Kurt Wegner

Username:  Password: 

presentation av Kurt

På dessa sidor vill vi presentera konstnären Kurt Wegner


Konstnären Kurt Wegner * Köln 1908 † Järna 1985 (Självporträtt 1973)

Kurt Wegner 100 år

27 augusti 2008

I år, 2008, den 27 augusti är det 100 år sedan Kurt Wegner föddes. Du som läser detta och kände Kurt kan gärna skriva några rader om dina minnen av Kurt, antinge i den här sidans gästbok eller maila till föreningen (kontakt formulär) och berätta lite. Jag skulle gärna kunna presentera den här henmsidan på flera språk så om du vill översätta något som redan står här är det också välkommet, i första hand vill jag göra denhär hemsidan på Svenska, Tyska, Engelska och gärna på andra skandinaviska språk men finns det någon som vill ge bidrag på andra språk är det välkommet.


janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
KURT WEGNER 1908-08-27 – 1985-09-16
Ein Künstler der Verschollenen Generation

Med ränsel på ryggen och skissblocket berett vandrade den unge Kurt Wegner genom världen. På konstskolan i Köln (han gick i Richard Seewalds klass.) lärde han sig uppskatta Cezanne, van Gogh, Munch och Nolde. Han vandrade söderut till Italien och han kom norrut till Skandinavien. Det var i Norden han fann sig själv och sina motiv.
Under sina vandringar upptäckte han så småningom att motivet var ett mycket ömtåligt resultat av mötet mellan konstnärens själ och en speciell plats. Det var som ett igenkännande. På vissa platser fanns inget gensvar - på andra trängdes motiven tätt intill varandra.
Som ett ledmotiv i Kurt Wegners måleri upplever man först mötet mellan platsen och konstnären. Sedan mötet mellan rörliga element som luft och vatten å ena sidan och jord och sten å den andra. Mötet mellan det strömmande vattnet och den hårda klippan kom att bli ett centralt motiv i hans måleri. I det mötet utvecklade sig dramatiska krafter. Han fann motivet olikartat och mycket varierat i Finland, Sverige och Norge.
När man som här har tillfälle att se en rad målningar som kommit till inför samma motiv. Upplever man plötsligt att det som i formen kan verka mycket slumpartat och tillfälligt har kommit till under en mycket medveten kamp. Varje liten krumelur har sin betydelse och är fylld av uttryckskraft. Det är ett medvetet måleri som samtidigt uttrycker en spontan friskhet.

ÅKE FANT


Kurts förfäder, Klicka här. (Ahnen tafel)