1 Kurt Fritz Hans Wegner

Konstnär. Was 77 years.

Father: 2 Ernst Max Gustav Wegner (1876 - 1956)
Mother: 3 Ida Johanne Frieda Münkel (1879 - 1957)

Born: 27.8.1908 Köln, Tyskland
Dead: 16.9.1985 Södertälje, Sverige


Family with Jenny Britta Maria Koraen (1912 - 2002)

Marriage: 1938 Turinge, Södermanland, Sverige
<< Start page
Created by MinSläkt 3.2a
(Unregistered copy)