Kurt Wegner

Username:  Password: 

Info

Lagen om elektronisk kommunikation


6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation


"Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt."

Denna webplats använder cookies, en cookie är en liten textfil som innehåller information om att du har varit här och när, det sparas även en del sessions information för statistik och liknande

Du kan enkelt stänga av funktionen genom att i din webläsare ange att du inte vill ha cookies

Läs mer om Cookies / Kakor på Post & Telestyrelsens hemsida.