Kurt Wegner

Username:  Password: 

Styrelsen

Föreningen Kurt Wegners Konst


§ 2

Föreningens ändamål är att förvalta Kurt Wegners konstnärliga kvarlåtenskap och att befordra kännedom om och känsla för densamma. Samt sådan konstnärlig verksamhet som föreningens styrelse och/eller kurator anser ha ett förhållande till denna. Föreningen månar om barns och ungdomars möjligheter att engagera sig för bildande konster. Eventuella inkomster skall nyttjas till föreningens ändamål.Styrelse från och med 2005-09-18:
Henrik Jülke, tel. 0485-380 22
Daniel Jülke, tel. 08-550 974 14
Ebba Breidenstein, tel 0157-330 29
Erik Wiedersheim-Paul, mobil 070-551 00 72
Gabriel Wiedersheim-Paul, tel. 0158-605 59
Konrad Breidenstein, Sammankallande, Kassör tel. arb. 08-551 741 39 tel. bost. 08-551 702 93
Ivar Heckscher, Ordförande, tel. 08-551 731 73 mobil 070-551 73 17
Göran Fant, tel. 08-551 502 72