Kurt Wegner

Username:  Password: 

Arne Klingborg

Av Beata Bergström, Publicerad i Dagens Nyheter 6 december 2005

"

Arne Klingborg

Arne Klingborg – avled någon dag före sin 90-årsdag, den 3 november i sin dotter Aurora Granstedts hem Saltkällan, Mölnbo.

Mina minnen av honom är från 1970-talet och framåt.

Nu är det advent. Snön lägger sig mjukt och sirligt på örter och träd i en trädgårdspark kring Rudolf Steinerseminariet i Järna. Här har Arne visionär och konstnär med trädgårdsmästare och medarbetare skapat en vallfartsort. En vederkvickelse för tusentals studenter, trädgårdsarbetare, konstnärer, arkitekter ja, för alla. Vi som följde honom lärde oss att uppleva, se naturen arkitekturen med nya ögon. Arnes entusiasm smittade oss, inspirerade oss till skapande. Från hans föreläsningar strömmade ett aldrig sinande vetande om konst, måleri, arkitektur, trädgård. I ett av hans senare föredrag gav han oss en fördjupning om ålderdomen.

På 80-talet följde jag ett år undervisningen vid Konstnärliga linjen. Kanske var det ett av hans sista undervisningsår men vilket år! Liljewalchs Konsthall fylldes i omgångar av utställningar. 1980 den Ofullbordade Funktionalismen. 1983 Trädgård till nöje och nytta. Ett utdrag ur katalogen: I den inspirerade kretsen kring Arne Klingborg har ett 60-tal entusiaster målat, snickrat, odlat växter och fotograferat inför projektet. Förberedelser i flera år med bl.a. trädgårdsresor till England, Frankrike, Italien, Grekland. Mitt livs resor!

Medicinal- och kryddträdgårdarna föll på min lott att vårda och älska. Det blev många intressanta, lärorika år i en trädgård nu i förvandling.

Eftermiddag första advent i trädgården ser jag Ulf Wagner, Arnes efterföljare som bildlärare vid Konstnärliga linjen, med sina studenter placera ut och tända tusentals marschaller till en ljusfest utan like. En upplevelse till nöje och minne.

Beata Bergström
"

Om du har någon ytterligare information om denna person eller personens relation till Kurt Wegner som du kan dela med dig av så kontakta mig gärna [skicka ett meddelande] mvh Konrad Breidenstein.

Ob sie noch information über dieser person hat oder in welcer relation der person zu Kurt Wegner hatte könnten sie mir bitte informieren [Kontakt Formular] mfg Konrad Breidenstein.

If you know something about this person or his relation to Kurt Wegner please [Send me an e-Mail] best regards from Konrad Breidenstein.