Kurt Wegner

Username:  Password: 

1908 - 2008

1908

27 augusti Kurt Wegner födds som andra son till Frida och Ernst Wegner i Köln-Kalk, vid floden Rehn i Tyskalnd.

1924

Kurt företar med sina vänner den första vandringen till Venedig.

1925 (eller 1926)

Kurt företar med sina vänner den andra vandringen till Venedig.

1927

Våren 1927 bor Kurt för en tid hos violinisten Adolf Busch i Basel där umgås han med musiker som Rudolf Serkin och svensken Gösta Andreasson senare samma år företar sig Kurt med några vänner den första resan till Sverige.

1928

Kurt tecknar och målar på högplatån Hunsrück söder om Mosel.

1930-talet

Kurt möter för första gången sin blivande fru, Britta Koraen.

1979

Resa till Finland och vistelse på Trollskär i Åbolands skärgården

1985

16 september, Kurt Wegner avlider på Södertälje sjukhus

1986

Förvaltningen av Kurt Wegners konstnärliga kvarlåtenskap överlåts på en förvaltningsgrupp tillsvidare kallad "Arkivet". Arbetet leds av konsthistorieprofessorn vid Stockholms universitet dr. Åke Fant och Ivar Heckscher samt Kurts änka, Britta, och hans tre döttrar, Monica, Ebba och Sigrid.

1993

Kurts dotter Monica avlider, Konrad Breidenstein efterträder i förvaltningsgruppen.

1997

"Arkiv" förvaltaren Åke Fant avlider. Efterträdes av sin bror Göran Fant 2001.

2002

föreningen Kurt Wegners Konst registreras och övertar förvaltningen av Kurts konstnärliga verk.
Kurts änka Britta avlider.

2008

27 augusti 2008 - 100 år sedan Kurt Wegner föddes